Определения


SEKHEM (Секхем)
Египетска дума, която означава “Върховна Сила”. Отговаря на индуското значение на думата “Прана”, на японското “Ки” на китайското “Ши” – първична есенция на универсалната енергия, която обединява универсалния свят.

SEICHIM (Сейким)
Идва от египетската дума “SEKHEM” и означава “Безвъзмездна Любов в Действие” или "Енергия на живата светлина", както и името на мощна система за лечение използвана в древен Египет; в културата на маите; в Индия;Тибет и Китай. Напреднала форма за лечение, чрез насочена телепатия, довеждайки до едно по-пълно осмисляне и разбиране на Висшето Аз.

SKHM (СКХМ)
Енергия, която е една октава по-високо от енергията Сейким, и дава възможност за директно свързване с универсалния източник на енергия и спонтанно канализиране на знания и символи.

АLL LOVE е източник за всички Seichim, SKHM, Seichem и Sekhem лечебни енергии.

SEKHEM – SEICHIM – REIKI (SSR)
Комплекс от енергии, които обединяват всички аспекти на електромагнитните честоти, които са на разположение в Първичният Източник на Енергия (Създателя).

ISIS SEICHIM (ИЗИС СЕЙКИМ)
Разновидност на оригиналната система Сейким, която е създадена от Рут Мейз в сътрудничество с Мери Шау в Австралия през 1992-93 година. Включва символи от системите Рейки, Каруна Рейки и Сейким.

REIKI
Японската дума РЕЙКИ е синоним на Универсална Жизнена Енергия. Тази лечебна система е преоткрита от японеца Микао Усуи в края на 19 век.

Енергиите Рейки, Сейким и Секхем са различни части на пълния спектър на Универсалния Енергиен Източник ALL LOVE. Всяка от тези енергии въздейства върху различни части на нашето същество. Рейки хармонизира и лекува предимно на физическо и етерно нива. Сейким въздейства както на тези тела, така и на останалите леки тела, премахва бариерите и създава връзка с ангелските нива и нашите Духовни Водачи, както и с Универсалния Енергиен Източник. Секхем балансира движещите се в спирали небесни и земни енергии и ги обединява в сърдечната чакра, хармонизира физическото и енергийни тела, и уеднаквява всички полярности включително мъжката и женската (ин и ян) енергии.

 
   
© 2000-2014 Сейким Доктор | Всички права запазени | www.seichim.doctor.bg